Vyrams

2018 Gegužės 24 - Birželio 20 d.
Akcija vyksta: MAXIMA XX XXX

Būk laimėtoju!

Pirk bent kurį  Head&Shoulders arba Gillette produktą su AČIŪ kortele ir laimėk telefoną IPHONE X!

Taisyklės

1.                         AKCIJOS ORGANIZATORIUS IR KOORDINATORIUS

1.1.                     Akcijos užsakovas ir prekių platintojas yra UAB "Sanitex", toliau tekste „Užsakovas“.

1.2.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus su Akcija susijusius veiksmus vykdo koordinatorius MAXIMA LT, UAB, įmonės kodas 123033512, juridinis adresas: Savanorių pr. 247, LT-02242 Vilnius, toliau tekste „Koordinatorius“.

1.3.                     Užsakovo vardu ir atstovaudamas jo interesus Akcijos prizų distribuciją vykdo Akcijos Organizatorius ir prizų koordinatorius UAB "Totem promo", toliau tekste – „Organizatorius“.

2.                         AKCIJOS VIETA

2.1.                     Akcijos vykdymo vietos yra „Maxima“ prekybos tinklo XXX ir XX parduotuvės, esančios Lietuvos teritorijoje, kuriose prekiaujama Akcijos produktais. 

3.                         AKCIJOS TRUKMĖ

3.1.                     Akcija vyksta nuo 2018 m. Gegužės 24 dienos  (pirmoji Akcijos diena) iki 2018 m. Birželio 20 dienos (paskutinė Akcijos diena). 

3.2.                     Akcijos prekės gali būti parduodamos ir iki šiose taisyklėse nurodytos datos ar po jos, tačiau jų įsigijimas nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje. 

4.                         AKCIJOS DALYVIAI

4.1.                     Akcijoje turi teisę dalyvauti visi fiziniai asmenys, sulaukę 14 metų ir vyresni, gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje ir Akcijos laikotarpiu  įsigiję bet kurį Head&Shoulders arba Gillette produktą iš „Maxima“ prekybos tinkle parduodamų produktų (produktų sąrašas 1 Priede) su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“.  

4.2.                     Akcijos dalyviai negali turėti glaudžių ryšių su UAB "Sanitex", UAB "Totem promo" ir MAXIMA LT, UAB darbuotojais bei jų šeimų nariais.

4.3.                     Asmenys, norintys dalyvauti Akcijoje, privalo atitikti šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir Akcijos metu įsigyti bent vieną Akcijos produktą su „Maxima“ lojalumo kortele „Ačiū“. 

4.4.                     Asmenys, atitinkantys šių taisyklių 4 punkte aptartas sąlygas ir pateikę „Ačiū“ lojalumo kortelę perkant bet kuriuos „Head&Shoulders“ arba „Gillette" produktus, bus automatiškai užregistruojami dalyvauti Akcijoje. Papildoma registracija dalyvauti Akcijoje nereikalinga.

4.5.                     Vienas dalyvis gali dalyvauti Akcijoje neribotą kiekį kartų, kiekvieną kartą įsigydamas bent vieną Akcijos produktą ir atsiskaitant pateikdamas „Ačiū“ lojalumo kortelę.

4.6.                     Norint gauti prizą, reikės pateikti „Ačiū“ lojalumo kortelės kopiją.

4.7.                     Jei prizo laimėtojas negali pateikti lojalumo kortelės „Ačiū“, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, nurodytus 1 priede, prizas nebus išduotas.

5.                         PRIZŲ FONDAS

5.1.                     Telefonas "Iphone X" - 1 vnt

5.2.                     Futbolo kamuolys "Nike SC3166-100" - 165 vnt

6.                         AKCIJOS EIGA, LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS

6.1.                     Birželio 22 dieną bus vykdomas 1 (vienas) lošimas, kuriame dalyvaus asmenys, kurie įvykdė Akcijos sąlygas, išdėstytas šių taisyklių 6 punkte.

6.2.                     Jo metu, remiantis atsitiktinumo principu, bus nustatyti 166 (šimtas šešiasdešimt šeši) laimėtojai, kuriems bus išdalinti 5 punkte nurodyti prizai.

6.3.                     Tuo atveju jei nugalėtojai nesugebėtų pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ ar neatitiktų šiose taisyklėse aptartų reikalavimų, bus organizuojamas papildomas lošimas naujam laimėtojui nustatyti.

7.                         LAIMĖTOJŲ SKELBIMAS

7.1.                     Lošimo laimėtojų „Ačiū“ kortelių numeriai bus paskelbti interneto svetainėse www.maxima.lt ir www.protingaspasirinkimas.lt per 3 darbo dienas po lošimo, iki birželio 27 dienos imtinai, ir bus ten laikomi dvi savaites po lošimo dienos.

7.2.                     Nugalėtojai apie laimėjimą bus informuoti trumpąja SMS žinute arba el. paštu.

8.                         PRIZŲ ATSIĖMIMAS

8.1.                     Laimėtojai, norintys gauti prizus, per dvi savaites nuo laimėtojų paskelbimo dienos, turi patys susisiekti su Akcijos Organizatoriumi ir pateikti „Maxima“ lojalumo kortelės „Ačiū“ kopiją, kuri buvo panaudota perkant Akcijos produktus, el. paštu loterija@totempromo.lt (informaciniai tel.: +370 602 44582). Jei laimėtojas pats nesusisieks su Organizatoriumi per minėtą terminą, neteks teisės į prizą ir jis bus automatiškai grąžinamas Akcijos Užsakovui.

8.2.                     Laimėtojai, gyvenantys Vilniuje ir norintys atsiimti prizus, gali atvykti į UAB "Totem promo", adresu Subačiaus g. 23/2  darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00.

8.3.                     Visiems pageidaujantiems prizai bus siunčiami Akcijos Organizatoriaus sąskaita.

8.4.                     Akcijos rengėjai neatsako už galimus prizų laimėtojų nuostolius, patirtus naudojant prizus.

8.5.                     Prizas nekeičiamas į kitą prizą ar grynuosius pinigus.

8.6.                     Akcijos rengėjai neatsako už Akcijos dalyvių pašalinimą iš lošimo ir prizų neišdavimą, jei Akcijos dalyvis neišpildo šių taisyklių sąlygų, jo pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli.

9.                         SKUNDŲ PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

9.1.                     Akcijos dalyviai turi teisę iki 2018 m. Liepos 25 dienos teikti skundus dėl Akcijos eigos. Skundus galima pateikti Akcijos Organizatoriui raštu, adresu UAB "Totem promo" Subačiaus g. 23/2, Vilnius, tel. +370 602 44582 el. paštas loterija@totempromo.lt

9.2.                     Visi pateikti skundai bus nagrinėjami ir Akcijos dalyviams atsakymai pateikti per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojant nuo raštiško skundo gavimo dienos.  

10.                       DUOMENŲ TVARKYMAS

10.1.                   Organizuojant ir vykdant Akciją Koordinatorius MAXIMA LT, UAB neatskleidžia ir neteikia nei Organizatoriui, nei Užsakovui jokių „Ačiū“ kortelių turėtojų duomenų. Dalyvių automatinė registracija ir laimėtojų nustatymas vykdomas išimtinai pagal „Ačiū“ kortelės numerius, kurie neleidžia identifikuoti dalyvio asmens ir tapatybės.

10.2.                   Identifikuodamas Akcijos prekių pirkimo operacijas ir sudarydamas Akcijos dalyvių sąrašą, Koordinatorius MAXIMA LT, UAB naudoja automatizuotą pirkimo su „Ačiū“ kortele duomenų analizę, įskaitant profiliavimą. Į analizuojamų ir profiliuojamų duomenų apimtį yra įtraukiamos tik tos pirkimo operacijos su „Ačiū“ kortele, kurių turėtojai yra sutikę gauti lojalumo programos „Ačiū“ pasiūlymus pagal savo pirkimo istoriją bei kitus požymius ir būti profiliuojamais šiuo tikslu.

10.3.                   Atrinktų Akcijos laimėtojų informavimą vykdo Koordinatorius MAXIMA LT, UAB ir Koordinatoriaus teisėtai tvarkomi „Ačiū“ kortelių turėtojų kontaktiniai nėra niekam teikiami.

10.4.                   Daugiau informacijos apie „Ačiū“ kortelių turėtojų asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Ačiū“ lojalumo programos privatumo politikoje.

10.5.                   Kai Akcijos vykdymo ir/ar prizų administravimo tikslu Akcijos Organizatoriui yra reikalingi laimėtojo duomenys (pvz. vardas, pavardė, miestas, kontaktinis tel. Nr. ar el. pašto adresas), tokius duomenis Organizatoriui pateikia pats laimėtojas, Taisyklėse nustatyta tvarka susisiekęs su Organizatoriumi dėl prizo atsiėmimo. Pateikdamas duomenis, laimėtojas automatiškai sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jo pateiktus duomenis Akcijos vykdymo ir prizų administravimo tikslu, taip pat pateiktų juos Prizų Koordinatoriui. Jei laimėtojas nesutinka pateikti Organizatoriui reikalingus duomenis ir nesutinka su tokių duomenų tvarkymu, jis netenka teisės į prizą. .

11.                         PAPILDOMA INFORMACIJA

Papildoma ir išsami informacija apie Akciją teikiama telefonais .+370 602 44582 ar el. paštu loterija@totempromo.lt

1 Priedas

Loterijoje dalyvaujančių produktų sąrašas

Barkodas

Prekės pavadinimas

7702018837830

Skutimosi gelis Gillette Mach3 Pure&Sensitive 200ml

3014260258276

Skutimosi putos GILLETTE Series Conditioning, 250 ml

7702018465675

Vienkartiniai skustuvai VENUS Simply3, 4vnt.

7702018350339

Vienk .mot. skustuvai GILLETTE VENUS [3

7702018412426

Vyr.skut.galv.GILLETTE FUSION(PROSHIELD4

7702018412631

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE(PROSHIELD)[1

7702018412662

Vyr.sist.skustuvas GILLETTE (PROSHIELD)

7702018412457

Vyr.skut.galv.GILLETTE(PROSHIELD CHILL)4

7702018429646

Vienkartiniai skustuvai GILLETTE BLUE SI

3014260239640

Skustuvo galvutės GILLETTE MACH 3 [8vnT

7702018360451

Skut.putos GILLETTE FUSION(PROGLIDE)[250

7702018435272

Vienk.skust.GILLETTE BLUE3(FOOTBALL)[6+2

3014260284329

Balz.po skut."GILLETTE Sensitive"[75ml

7702018970261

Balzam.po skut."GILLETTE Conditio"[100ml

3014260218799

Losj.po skut."Gillette Cool wave"[

3014260258313

Losj.po sk."Gillette Arctic Ice Splash"[

7702018255610

Balz. po skut."Gillette FUSION Progl."[

3014260239060

Skut.peiliukai"GILLETTE Rubie Platin"[5v

3014260241803

Skut.peiliukai"GILLETTE Sputnik"[5vnt

7702018082674

Skustuvas"GILLETTE MACH3 Sensitive"[1g.

3014260239633

Skust.galv. MACH3, 4vnt.

7702018866984

Skust.galv. FUSION, 4vnt.

7702018085514

Skust. galv.FUSION PROGL.4vnt

7702018361892

Skust.pak. BLUE3 Sens Care3vnt

7702018867912

Skust.galv. SLALOM Plus, 5vnt.

7702018037155

Skustuvas BLUE 3  1Up

7702018037186

Skust.galv. BLUE 3, 3 vnt.

7702018020676

Skustuvas MACH3, 2 galv.

7702018866946

Skustuvas FUSION 2up, 2 galv.

7702018867011

Skust.galv. FUSION, 2vnt.

7702018867172

Skust.galv. FUSION Power,2vnt.

7702018390816

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Manual2up

7702018390786

Skust.FUS.PROGL.FLEX.Power 1up

7702018085897

Skust. galv.FUSION PROGL.2vnt

3014260262693

Skustuvas VENUS, 2 galv.

3014260262709

Skust.galv.VENUS, 4 vnt.

7702018088607

Skustuvas VENUS&Olay,1galv

7702018886166

Skustuvas VENUS Breeze, 2galv.

7702018886364

Skust.galv.VENUS Breeze, 4vnt.

7702018018932

Skustuvas VENUS Embrace,1galv

7702018955527

Skust.galv.VENUS Embrace,4vnt

7702018364459

Skust. VENUS Embrace SNAP 1gal

7702018401208

Mot.skust.galv.GILLETTE VENUS Swirl[4vnt

7702018400997

Mot.skustuvas GILLETTE VENUS Swirl[

7702018426201

Mot.vienk.skust GILLETTE VENUS simp[6vnt

7702018396825

Sk.galv.PROGL.FLEX 4+sk.kotel.                   

7702018426348

Skustuvas MACH3 Turbo, 2galv.

7702018416370

Skust.galv. MACH3 Turbo, 4vnt.

7702018425297

Skust.galv.MACH3,3+skust.Red,1

3014260283254

Skust.pak.BLUE II Plus, 5vnt.

3014260287030

Skust. pak. GILLETTE2, 5vnt.

7702018983452

Skust.pak. BLUE 3 Ice, 3 vnt.

7702018076130

Skust.pak. BLUE 3 raud.,3vnt

7702018032136

Skust.BLUE 3, 6vnt+2vnt

7702018069361

Skust.pak.BLUE II,mot.5+2 v.

7702018018116

Vien.sk.VENUS Simply 3 Plus,3v

7702018069316

Vien.sk.VENUS Simply2 4+2 vnt.

7702018012466

Sk.žel.SATIN CARE Dry ,200ml

3014260247577

Sk.put.GILLETTE Moistur.,200ml

7702018357871

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog" ocean

7702018357956

Vyr.skut.Želė "Gillette  Fus Prog"active

7702018088423

Sk.žel.Mach3 Cl.&Sm.,200ml

3014260251970

Skust.galv. MACH3, 2vnt.

7702018085576

Skust.gal.FUSION PROGL.Pow,4v

7702018464005

Skustuvas GILLETTE MACH3 START 1UP[2gal.

7702018037865

Skust.galv.MACH3 Sensitiv.2vnt

7702018462001

Skust.galvutės GILLETTE MACH3 START[4vnt

3014260214692

Sk.žel.GILL.Series Sens.,200ml

3014260214678

Sk.put.GILL.Series Sens.,250ml

3014260220051

Sk.žel.GILL.Series Moist,200ml

7702018089659

Sk.žel.FUSION PROGL.Hyd.200ml

7702018089901

Sk.žel.FUSION PROGL.Hydr.75ml

7702018032181

Vyr.vienkart.skustuv.GILLETTE BLUE 3[6+2

7702018849031

Skust.pak.BLUE II, 5vnt.

7702018405114

Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PURE[200ml

7702018405145

Vyr.skut.želė GILLETTE SERIES PROT[200ml

7702018872749

Sk.žel.FUSION Sensitive, 200ml

7702018867219

Skust.galv. FUSION Power,4vnt.

3014260251147

Skustuvas MACH3 1up

3014260223007

Sk.žel.SATIN CARE Sens., 200ml                   

7702018399567

Mot.skut.žėlė GILLETTE Satin Care[200ml

8001090360250

Pl.šampūn.H&S INSTANT SCALP RELIEF,225ml

8001090356284

Shampoo HEAD & SHOULDERS Total Care,  Men Ultra 225 ml

8001090496546

Shampoo HEAD & SHOULDERS Tea Tree, 400 ml

4015600509415

Shampoo HEAD & SHOULDERS Total Care, 400   ml

4084500610422

Shampoo HEAD & SHOULDERS Thick&Strong, 400 ml

5011321336032

Shampoo HEAD & SHOULDERS Citrus, 400 ml

5011321336049

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic Clean , 400 ml

5011321336117

Shampoo HEAD & SHOULDERS Ocean, 400 ml

5011321336063

Shampoo HEAD & SHOULDERS Moisturizing, 400 ml

4084500610699

Shampoo HEAD & SHOULDERS for HER Anti Hairfall, 400 m

4084500821132

Shampoo HEAD & SHOULDERS  Apple 2in1, 360 ml

4084500970205

Shampoo HEAD & SHOULDERS Instant Relief 2in1, 36  ml

4084500105560

Shampoo HEAD & SHOULDERS Citrus, 250 ml

4084500105539

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic, 250 ml

4084500015012

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classic Clean 2in1 225 ml

4015600734138

Shampoo HEAD & SHOULDERS Classi Clean 2in1, 360 ml

4084500968158

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol 2in1 225 ml

4084500970403

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol 2in1, 360 ml

4084500105614

Shampoo HEAD & SHOULDERS Menthol, 250 ml

5410076659456

Shampoo HEAD & SHOULDERS Apple Fresh  400 ml

4084500819689

Shampoo HEAD & SHOULDERS Nourish , 400 ml

8001090690234

Šampūnas H&S OLD SPICE 270ml

8001090690319

Šampūnas H&S INSTANT RELIEF 270ml

8001090690463

Šampūnas H&S  ANTI-HAIRFALL 270ml

8001090690395

Šampūnas H&S TOTAL CARE 270ml

8001090690562

Šampūnas H&S OIL CONTROL 270ml

8001090690531

Šampūnas H&S DEEP CLEANSING 270ml

8001090678492

Šampūnas H&S SMOOTH 270ml

8001090678010

Kondicionierius H&S SMOOTH 220ml

8001090678461

Šampūnas H&S REPAIR 270ml

8001090677983

Kondicionierius H&S REPAIR 220ml

8001090678430

Šampūnas H&S MOISTURE 270ml

8001090677952

Kondicionierius H&S MOISTURE 220ml